Skip to Content
معاون سیاسی امنیتی استاندار :
معاون سیاسی امنیتی استاندار بیان داشت:در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی علیرغم فعالیت ها،اقدامات و پیگیری های دستگاه های اجرایی، نگرانی های جدی وجود دارد.
استاندار:
برای آینده قزوین احساس خطر می کنم!
اقامه نماز و احیاء مساجد از رشد و گسترش آسیب های اجتماعی و ناهنجاری های اخلاقی پیشگیری می کند.
معاون امور عمرانی استاندار:
روند احداث سد بالاخانلو در شهرستان بویین زهرا ،رضایت بخش نیست.
استاندارتاكيد كرد:
دهياران بايد شخصيت حاكميتي خود را حفظ كنند
استاندار قزوین گفت: با توجه به نزديك شدن فعاليت هاي انتخاباتي دهياران از بازي هاي سياسي پرهيز كنند.
استاندار قزوین:
تغيير در نوع نگرش به روستاها ضروري است
استاندار قزوین گفت:در تدوين سند توسعه روستاها ديگرتعلل جايز نيست.
استاندار در همایش پدافند غیر عامل در تهدیدات نوین سایبری :
ورود به حوزه پدافند غیر عامل نیازمند مقدماتی است. دشمن شناسی مقدمه و گام اول در این مسیراست.
با اهدای لوح تقدیررئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور؛
با اهدای لوح از سوی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور،استاندار قزوین درحوزه پدافند غیرعامل مدیر نمونه کشوری سال 93 شد.

ادامه خبرها

معاون سیاسی امنیتی استاندار :
معاون سیاسی امنیتی استاندار بیان داشت:در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی علیرغم فعالیت ها،اقدامات و پیگیری های دستگاه های اجرایی، نگرانی های جدی وجود دارد.
مدیرکل دفتراجتماعی و فرهنگی استانداری:
مدیرکل دفتراجتماعی و فرهنگی استانداری گفت:مدیران دستگاه های اجرایی ،فهم مشترکی از مسائل فرهنگی و اجتماعی ندارند.
استاندار:
اقامه نماز و احیاء مساجد از رشد و گسترش آسیب های اجتماعی و ناهنجاری های اخلاقی پیشگیری می کند.
معاون امور عمرانی استاندار:
روند احداث سد بالاخانلو در شهرستان بویین زهرا ،رضایت بخش نیست.
استاندارتاكيد كرد:
استاندار قزوین گفت: با توجه به نزديك شدن فعاليت هاي انتخاباتي دهياران از بازي هاي سياسي پرهيز كنند.
حبيبي:
معاون امورعمرانی استاندار گفت:مديريت نوين به جاي مديريت سنتي در روستاها توسط دهياران با عث مهاجرت معكوس از شهر ها به روستاها خواهد شد.
استاندار قزوین:
استاندار قزوین گفت:در تدوين سند توسعه روستاها ديگرتعلل جايز نيست.
عبداللهی:
مدیرکل دفتر هماهنگی امور عمرانی و خدمات روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: قزوین الگوی اجرای طرح بین المللی مدیریت روستایی می شود.
كوشش تبار:
معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور گفت: به منظور ارتقاء سطح رفاهی و امنیتی روستاهاهی کشور امسال 600 میلیارد تومان اعتبار برای خرید تجهیزات خودرویی، آتش نشانی و پسماند زباله به دهیاری های کشور اختصاص داده می شود.
استاندار در همایش پدافند غیر عامل در تهدیدات نوین سایبری :
ورود به حوزه پدافند غیر عامل نیازمند مقدماتی است. دشمن شناسی مقدمه و گام اول در این مسیراست.
مدیرکل پدافند غیرعامل استان:
استان قزوین برای دومین سال در حوزه پدافند غیرعامل رتبه برتر کشوری را به خود اختصاص داد.
با اهدای لوح تقدیررئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور؛
با اهدای لوح از سوی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور،استاندار قزوین درحوزه پدافند غیرعامل مدیر نمونه کشوری سال 93 شد.
محتوای تغذیه